MEER OVER WETEN

Onze wil: de eerste bron van informatie zijn voor de apothekers

De aangesloten coöperatieve Apotheken vertegenwoordigen 20% van de voor het publiek opengestelde apotheken. Deze apotheken realiseren een zakencijfer van 600 miljoen euro en voorzien in de noden, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, medische voeding en andere gezondheidsproducten van 2,2 miljoen personen. Op het vlak van tewerkstelling, worden 3.500 personen rechtstreeks of onrechtstreeks via OPHACO tewerkgesteld waarvan om en bij 1000 apothekers. OPHACO is als erkende beroepsvereniging aanwezig in Raden, Commissies, Technische Comités op het vlak van Volksgezondheid, Economie, Tewerkstelling en Arbeid en Sociale Zaken. Op internationaal vlak, is OPHACO lid van l'Alliance coopérative internationale (ACI) en International Health Co-operative Organization (IHCO). Bovendien is OPHACO lid van de Europese Unie van de Sociale Apotheken (EUSA), waarvan de leden - coöperatieven - ziekenfondsen -lokale publieke initiatieven -de Principes en Waarden van de Sociale Economie alsook aan het Handvest en de Afspraken van de Europese Sociale Apotheken onderschrijven.
MEER OVER WETEN

publicaties

Consensusvergadering
Campagne
Patiëntenbrochures
Patiëntenbrochures
Patiëntenbrochures
Patiëntenbrochures
Patiëntenbrochures
Jaarverslag