Historiek

Door hun evolutie en organisatiewijze, schrijven de coöperatieve apotheken nog steeds enkele belangrijke pagina’s van de geschiedenis van de Belgische coöperatie.

Hun evolutie: hun belang is zich door de jaren heen blijven versterken om op dit ogenblik 20 percent van de sector van de farmaceutische aflevering in België te vertegenwoordigen door middel van ongeveer 600 apotheken en vervolgens door hun organisatie: door zich vanaf 1946 te verenigen vooreerst op Belgisch niveau binnen de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) en nadien, in 1961, op Europees niveau, binnen de Europese Unie der Sociale Apotheken (EUSA).

Zeer vlug hadden de vertegenwoordigers van de coöperatieve apotheken begrepen dat het belangrijk was om hun krachten ter verenigen op Europees niveau om de aanwezigheid, de eigenheid en specifieke eigenschappen van de sociale apotheken te verdedigen en op gebied van de gezondheidszorg de sociale dimensie van de Europese Unie te benadrukken

Ter herinnering 4 belangrijke data:

1946
Het verenigen van de Belgische coöperatieve apotheken, binnen de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België, of OPHACO.
1961
Creatie van de Europese Unie van Sociale Apotheken (EUSA)*, waarvan OPHACO het Belgische lid is.
1991
Aanneming van het handvest van de Europese Sociale Apotheken.
2001
Aanneming van de Zes afspraken voor een kwaliteitsvolle farmaceutische dienstverlening.
*De sociale apotheken zijn vertegenwoordigd in BELGIE, FRANKRIJK, ITALIE, NEDERLAND, POLEN, PORTUGAL, ZWITSERLAND en het VERENINGD KONINKRIJK. Deze zeven landen tellen 2.325 sociale apotheken. Wettelijke belemmeringen / hindernissen beletten daarentegen hun bestaan in, onder andere, DUITSLAND, SPANJE, GROOT-HERTOGDOM-LUXEMBURG en in GRIEKENLAND