Missie

De doelstellingen van OPHACO zijn onder meer de kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en toegankelijkheid van het gebruik van geneesmiddelen aan economisch meest aangepaste prijs voor de patiënt te beogen.

In dat perspectief, zijn de doelstellingen van de leden van OPHACO meervoudig :

1

Betreffende de toegankelijkheid tot de farmaceutische zorg :

  • De economische en geografische toegang tot de zorg verzekeren voor alle patiënten. De eerste bezorgdheid – de toegang tot geneesmiddelen aan de meest correcte prijs voor iedereen – blijft actueel !
  • Bijdragen tot de toegankelijkheid tot de eerstelijnszorg.
2

Betreffende de kwaliteit van de zorg :

  • Een aanbod aan coherente, kwaliteitsvolle en bekwame farmaceutische zorg ontwikkelen. Het gaat er om een algemene dienstverlening in verband met gezondheid te verzekeren die naast het afleveren van de geneesmiddelen bijdraagt tot een optimale aflevering in termen van onthaal, advies en informatie van de patiënt.
3

Betreffende de duurzaamheid van het gezondheidszorgsysteem :

  • Bijdragen aan het aanpassen van de behoeften van de gezondheidszorgpolitiek aan de dienstverlening, aan de patiënten, aan de middelen besteedt aan de farmaceutische zorg en aan de middelen van het gezondheidszorgsysteem.
  • Nadenken over de meest geschikte wijze van vergoeding voor de farmaceutische handelingen.
  • Een duidelijke en evenwichtige responsabilisering van de actoren van het gezondheidszorgsysteem bevorderen.