Missie

De Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) is een beroepsvereniging van 8 leden – erkende coöperatieve vennootschappen –  die samen ongeveer 600 apotheken vertegenwoordigen.

De leden onderschrijven de waarden en principes van coöperatieve vennootschappen en staan voor een sociaal verantwoord ondernemerschap, gestoeld op solidariteit en universele waarden. Dit houdt in het ontwikkelen van een duurzame relatie met de patiënten-coöperatoren waarbij de dienstverlening aan de patiënt centraal staat

1

De historische doelstelling van de coöperatieve apotheekvennootschappen – geneesmiddelen en gezondheidsproducten voor alle patiënten toegankelijk maken aan de meest gepaste prijs –  blijft ook vandaag nog actueel.

Gaandeweg verruimde deze doelstelling zich niettemin tot een bredere focus op de verbetering en uitbreiding van de farmaceutische dienstverlening aan de patiënten.

2

Daarbij gaat heel veel aandacht naar de ontwikkeling van farmaceutische zorg in de apotheken. Kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid van het geneesmiddelengebruik zijn daarbij de rode draad.

Door volgehouden inspanningen op vlak van permanente vorming, door de ontwikkeling van informaticahulpmiddelen worden de apotheek-equipes ondersteund om het goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Ook aan screening, healthliteracy en preventie wordt veel aandacht besteed.

3

Nieuwe technologieën openen nieuwe perspectieven om het geneesmiddelengebruik veiliger te maken in de thuissituatie. Zo hebben investeringen in geautomatiseerde individuele medicatievoorbereiding, het mogelijk gemaakt om belangrijke stappen te zetten op het vlak van therapietrouw.

Ook in termen van beschikbaarheid van geneesmiddelen, gezondheidsproducten en farmaceutische zorg, hebben nieuwe technologieën hun intrede gedaan en dragen ze bij tot een betere dienstverlening voor de patiënten.

4

OPHACO wenst een solidaire partner te zijn in de uitvoering, door de overheid, van een gezondheidsbeleid dat toegespitst is op de toegankelijkheid en de kwaliteit van geneesmiddelen en farmaceutische zorg.